Vyhledávání
Obec Studánka
Obec Studánka

Stavební práce- rekonstrukce křižovatky aktualizace ke 4.10.2022

rekonstrukce křižovatky

informace pro občany, zde:

Z důvodu stavebních prací na akci: Rekonstrukce křižovatky III/19910 a MK Studánka v centrální části obce dojde v termínu 12.7.2022 - 10.12.2022 k úplné uzavírce části obce.

Průjezd na Lesnou není možný.

V rámci obce je po tuto dobu upraven jednosměrný provoz v ulici kolem obecního úřadu a dále na náves na provoz obousměrný. Je zde upravena nejvyšší povolená rychlost na 30 km v hodině a po dobu stavby zákaz stání vozidel podél komunikace. Dopravní značení bylo v této ulici posíleno (stav k 13.7.), a ve směru na Tachov upraveno(18.7.2022). Část obce za místem uzavírky využije stanovenou objízdnou trasu. Oficiální objízdná trasa povede směrem na Písařovu Vesci přes Mýto do Tachova.

Před vlastní stavbou křižovatky mělo dojít k úpravě místní komunikace kolem koupaliště, aby mohla být využívána jako alternativní objízdná trasa. Obec opakovaně urgovala úpravu této propojky na Mýto. Firma ALGON a.s. započala tyto práce až 19.7., k 29.7. je v celé trase navezen recyklát, který je upraven graderem a zaválcován. Na 1. kontrolním dnu 25.7. bylo konstatováno nedodržování harmonogramu stavby. To trvá i po 7. kontrolním dnu (4.10.) a po (na popud Obce vyžádaném) mimořádném kontrolním dnu 5.9. Z důvodu pomalého postupu prací byl svolán mimořádný kontrolní den stavby, 5. kontrolní den. Zástupce zhotovitele, stavbyvedoucí, p. Benka, přislíbil přijetí opatření k rozpohybování stavebních prací, lepší koordinaci a přislíbil dokončení akce v plánovaném termínu. Následné práce plánované do 13.9. (6. kontrolní den) opět nebyly splněny. Po intenzivních deštích 9.9. došlo k zapadnutí osobního automobilu v uličce u p. Dvořákové, sloužící jako neoficiální objízdná trasa. Průjezd musel být uzavřen. A byla urgována úprava cesty, kterou požadovala Obec upravit již od 16.8. a opakovaný termín byl určen na 5.-6.9. a opět nebyl dodržen. K nápravě došlo až 13. a 14.9., kdy byl průjezd znovu umožněn. Po 6.kontrolním dni (13.9.) je konstatováno, že ke zlepšení postupu prací nedošlo. Byl však konečně opraven plynovod a poškozená kanalizace. Následně, z důvodu dovolené stavebního dozoru a zástupce hlavního investora, došlo k přesunu termínu konání 7. kontrolního dne na 4.10. od 10h. Proti tomu se Obec opět důrazně ohradila a argumentovala neplněním prací, absencí slíbeného odpovědného pracovníka na stavbě, nekvalitně odvedenou prací a celkovým stavem, za kterého rušení kontrolního dne a přesun termínu konání považujeme za krajně nevhodné. Stavbyvedoucí fi ALGON, p. Benka, naše argumenty popírá, kontrolního dne 4.10. se ze zdravotních důvodů nezúčastnil, za stavbu byl přítomen  vedoucí subdodavatelské fi ŠLEHOFER, p. Červený. Kromě výše uvedeného řeší Obec poškození majetku soukromé osoby (poškození pozemku) a Obcí neodsouhlasené využívání obecního pozemku. Po právní konzultaci však Obec, jako vedlejší investor stavby, nemá mnoho možností obrany. Sankcionovat můžeme pouze nedodržení konečného termínu dokončení stavby. 

Na 7. KD firma požaduje řešení aktuálních problémů po projektantce, p. Havlíkové. Řeší se požadavky na úpravu projektů od soukromých vlastníků. Je dohodnut postup na výměnu popraskané části  dešťové kanalizace a určen postup k ochraně trubního vedení s nedostatečných krytím. Obec požaduje opětovnou úpravu sjezdu v uličce kolem p. Dvořákové. Tlaková zkouška potrubí a rozbory vody před přepojením na nový úsek vodovodu proběhne ve středu 5.10. Pokračuje stavba nového oplocení u č.p. 118, betonování obrubníků chodníků. Následně bude budováno oplocení u č.p. 45.

--------------------------------------------------------------------

 Na konci stavby bude místní komunikace v úseku ke koupališti opatřena zcela novým povrchem.

Dále jsou od 2.8. zbudovány provizorní štěrkové cesty kolem stavby pro pěší, vyznačené červenobílou páskou.

POZOR! V době realizace stavby dochází k omezení autobusové dopravy. V platnosti je počínaje 12.7. nový výlukový jízdní řád. ZMĚNY viz přehledně níže. Přímé spoje směr Lesná nejsou obsluhovány vůbec!! 

Pro Studánecké v místě stavby bude po celou dobu zajištěn stavební firmou přístup a příjezd k domovu. O výjimkách z tohoto pravidla budete aktuálně informováni pracovníky stavby, kteří budou tyto výjimky s Vámi aktivně komunikovat.

Svoz komunálního odpadu nebude omezen. Den vývozu se nemění, zůstává úterý.  Interval svozu zůstává dle známky na popelnici. Počínaje 2.8.2022 bude firma v místě stavby svážet popelnice na hranici stavby, aby svozová firma mohla provést vývoz odpadu. Následně prázdné nádoby opět vrátí k příslušným č.p.

Náhrada za sběrný dvůr: Studánečtí za uzavírkou ve směru na Lesnou, mohou nadále využívat sběrný dvůr v dosavadním režimu, tj. každou sobotu (mimo státem uznané svátky) v čase od 9 do 11 hodin. Ostatní Studánečtí budou moci využít jednoměsíční mobilní svoz velkoobjemového a dalšího (elektroodpad, nebezpečný odpad, gumy) odpadu. Naopak nebude možné do kontejneru navážet jakýkoliv sypký materiál (stavební suť apod.) Nejbližší termín mobilního svozu odpadu proběhne v dne 8.října, kdy budou na návsi přistaveny dva velkoobjemové kontejnery. A to v obvyklém čase fungování sběrného dvora od 9-11h. Následně budou kontejnery z návsi odvezeny. 

 

 

Stavbou okružní křižovatky dojde:

 • k odstanění nebezpečného dopravního úseku (v zimě opakovaně dochází k problémům se sjízdností křižovatky),
 • k úpravě napojení panelky (bude upraven směr a šířka napojení) a vybudování nového povrchu v délce 30m (v současnosti nebezpečný výjezd z místní komunikace)
 • k umožnění bezpečného pohybu pěších, především dětí popř. cyklistů vybudováním 160m chodníků s místy pro přechod; (současná podoba křižovatky tvoří bariéru bezpečného pohybu v obci)
 •  k výměně a zkapacitnění části trasy historického vodovodu
 • k ostranění problému hromadění dešťové vody před stávající křižovatkou (ohrožení zatopením domů čp. 118 a čp.85) osazením 5 ks uličních vpustí a štěrbinového žlabu a jejich napojením na stávající dešťovou kanalizaci
 • k opravě čela stávajícího silničního propustku u vodoteče
 • k přípravě pro uložení vedení datového kabelu pro internet ( jedna z etap, cíl: kvalitní připojení internetu v obci odpovídající 21.století)

 

Datum vložení: 26. 9. 2022 14:00
Datum poslední aktualizace: 4. 10. 2022 15:31
Autor: Správce Webu

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Spolupracujeme

http://www.spov.org/aktuality/default.aspx

http://www.vsozc.cz/cs/

http://www.soccernosin.cz/

Mobilní aplikace

logo Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Google PlayApp Store

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Mobil

Mobilní aplikace V Obraze

Co můžete sledovat ?

 • Kulturní a sportovní akce
 • Fotogalerie
 • Aktuality
 • Úřední tabule

Co je potřeba?

 • Vlastnit chytrý telefon
 • Přístup k internetu
 • Volné úložiště cca 13MB

kde stahovat?

Google Play App Store
V Obraze
Foto