Vyhledávání Mapa webu
Obec Studánka
Obec Studánka

Czechpoint

Co Czech POINT nabízí:

Kontaktní místa Czech POINT nyní poskytují těchto nejdůležitějších šest druhů výstupů:logo

 1. Výpis z Katastru nemovitostí 
 2. Výpis z Obchodního rejstříku
 3. Výpis z Živnostenského rejstříku
 4. Výpis z Rejstříku trestů
 5. Výpis z registru řidičů
 6. Výpis z insolvenčního rejstříku
 7. Zřízení datové schránky (DS)
 8. Přidání pověřené osoby k přístupu do DS ze systému Czech POINT
 9. Autorizovaná konverze dokumentů doručených do DS
1. Výpis z Katastru nemovitostí

O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. 
Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100 Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50 Kč. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu. I v tomto případě je ověřený výstup zpoplatněn stejně. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě. 
V kostce:

 • dostanete: úplný nebo částečný výpis z Listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoliv katastrálním území České republiky,
 • potřebujete vědět: pro hledání výpisu podle listu vlastnictví katastrální území a číslo listu vlastnictví; pro hledání výpisu podle seznamu nemovitostí katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek nebo stavební parcelu, nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu; o výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek a to tehdy, když je budova je dělena na jednotky (což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd.), pak je nutné znát nejen číslo popisné domu, ale i přesné číslo bytu v domě,
 • zaplatíte: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku.
2. Výpis z Obchodního rejstříku

O výpis z Obchodního rejstříku České republiky opět může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. I zde je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100 Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50 Kč.
V kostce:

 • dostanete: úplný výpis z obchodního rejstříku,
 • potřebujete vědět: IČ subjektu,
 • zaplatíte: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku.
3. Výpis z Živnostenského rejstříku

I v tomto případě může o výpis z Živnostenského rejstříku České republiky požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. I v tomto případě je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100 Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50 Kč.
V kostce:

 • úplný výpis z veřejné části živnostenského rejstříku,
 • potřebujete vědět: IČ organizace,
 • zaplatíte: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku.
4. Výpis z Rejstříku trestů

Podle § 11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán; tuto žádost úřad archivuje dle zákona. Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě úředně ověřené plné moci.
Klient za tento výpis podle zákona zaplatí 50 Kč jako správní poplatek úřadu za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů. 
V kostce:

 • dostanete: výpis z rejstříku trestů,
 • potřebujete: musíte předložit svůj platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem,
 • zaplatíte: 50 Kč za podání žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů.
5. Výpis z registru řidičů

1. ledna 2009 nabyla účinnosti novela zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu. Na základě této novely lze zažádat o ověřený výstup z registru řidičů. Řidiči tak zjistí stav svého bodového konta z Centrálního registru řidičů.
V kostce:

 • dostanete: výpis z registru řidičů,
 • potřebujete: platný úřední průkaz, kterým lze prokázat totožnost (občanský průkaz, atd.),
 • zaplatíte: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku.
6. Výpis z insolvenčního rejstříku

Insolvenční rejstřík je novým informačním systémem veřejné správy. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků. 
Více informací o insolvenčním rejstříku naleznete na příslušných stránkách ministerstva spravedlnosti.
V kostce:

 • dostanete: výpis z insolvenčního rejstříku,
 • potřebujete: identifikační číslo organizace nebo osobní údaje konkrétní osoby,
 • zaplatíte: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku.
7. Zřízení datové schránky

Datová schránka je elektronické úložiště určené k doručování dokumentů a provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci - pomocí datových schránek je možné zasílat dokumenty v elektronické podobě orgánům veřejné moci a také je takto od nich přijímat.
Datová schránka se zřizuje bezplatně na žádost fyzické osoby, a to do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti.
K vyřízení žádosti potřebujete pouze občanský průkaz.
V kostce:

 • získáte: datovou schránku
 • potřebujete: občanský průkaz
 • neplatíte
8. Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky ze systému Czech POINT

Pro tento úkon je třeba znát jméno a příjmení, rodné číslo, místo narození a číslo občanského průkazu pověřované osoby, IČ (identifikační číslo), název obchodní firmy a její sídlo.
V systému CZECH POINT je rovněž možné:

 • Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 • Zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům/vedoucím orgánů veřejné moci
 • Oznámení o změně adresy nebo příjmení osob s přístupem do DS
 • Znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
 • Opětovné zpřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
 • Žádost, aby DS plnila/neplnila funkci OVM
 • Povolení vzájemného dodávání dokumentů mezi fyzickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami a právnickými osobami prostřednictvím datových schránek 
  (Informace pro případné žadatele: tuto žádost nelze vyřídit před 1. 1. 2010.)
9. Autorizovaná konverze dokumentů doručených do datové schránky

Pro tento úkon je třeba dokument uložený na flash mediu a průkaz totožnosti. Autorizovaná konverze dokumentů na žádost je zpoplatněna částkou 30 Kč za stránku.

Informace o všech výstupech, které Czech POINT poskytuje, získáte na:
http://www.czechpoint.cz/

Mobilní aplikace

logo Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Google PlayApp Store

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Mobil

Mobilní aplikace V Obraze

Co můžete sledovat ?

 • Kulturní a sportovní akce
 • Fotogalerie
 • Aktuality
 • Úřední tabule

Co je potřeba?

 • Vlastnit chytrý telefon
 • Přístup k internetu
 • Volné úložiště cca 13MB

kde stahovat?

Google Play App Store
V Obraze
Foto